Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii

1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują sytuacji, w których użytkownik przekazuje informacje firmom innym niż Tikkurila, takich jak:

 • przechodzenie do strony internetowej nienależącej do Tikkurila z jednej z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych (na przykład klikając na link lub reklamę);
 •  podczas korzystania z produktów innych niż produkty Tikkurila (takich jak urządzenia bezprzewodowe i przeglądarki internetowe) w połączeniu z usługami Tikkurila.

Informacje użytkownika mogą być w tym samym czasie objęte niniejszymi Zasadami oraz innymi zasadami dotyczącymi prywatności i plików cookie.  Na przykład, jeśli użytkownik łączy się z usługami Tikkurila poprzez sieć WiFi dostępną w hotelu lub w innym miejscu, wszelkie informacje zebrane w związku z korzystaniem z tej sieci mogą podlegać zasadom danego miejsca.

2. Co oznaczają pewne terminy?

 • Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki danych. Strony internetowe umieszczają je w swojej przeglądarce, aby rozpoznać urządzenia użytkownika podczas powrotu do tej strony lub podczas odwiedzania innych witryn. Ciasteczka nie poruszają się samodzielnie w Internecie; są one przekazywane do przeglądarki użytkownika z serwera udostępniającego witrynę odwiedzaną przez tego użytkownika. Tylko serwer, który wysłał plik Cookie może później odczytać lub używać tego samego pliku Cookie.
 • Flash Cookies mogą przechowywać bardziej złożone dane niż zwykłe Cookies. Są one wykorzystywane do zapamiętania ustawień, preferencji użytkownika i innych podobnych usług.
 • Widżet to niewielki program lub aplikacja, które mogą być osadzone na stronie internetowej. Może on dostarczać informacje w czasie rzeczywistym, takie jak prognoza pogody. Widżety są często dostarczane przez osoby trzecie i pozwalają im na gromadzenie danych o użytkownikach przeglądających daną stronę.
 • Server Log rejestruje aktywność internetową użytkownika przez jego komputer lub urządzenie i odgrywa kluczową rolę w poprawie działania strony internetowej i aplikacji mobilnej oraz wprowadzaniu nowych funkcji. Na przykład, może zapisywać poszukiwane przez użytkownika terminy. Może również rejestrować informacje przeglądarki, takie jak adres IP, typ urządzenia, jak długo użytkownik pozostaje na stronie internetowej i pliki Cookie jego przeglądarki.
 • Sygnalizatory WWWto niewielkie elementy graficzne na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Mogą być używane do zapisywania stron i reklam, na które klika użytkownik, lub do śledzenia, jak dobrze działa e-mailowa kampania marketingowa.
 • Niektóre strony internetowe mają wtyczki sieci społecznościowych lub innych stron trzecich. Wtyczki te mogą dostarczać informacje tym stronom, nawet jeśli użytkownik nie klika lub w inny sposób nie oddziałuje na nie. Może to również działać nawet gdy użytkownik nie posiada jeszcze konta u operatora tej strony internetowej. Sieci społecznościowe lub osoby trzecie mogą korzystać z identyfikatora podczas transmisji z przeglądarki użytkownika. Może to obejmować informacje dotyczące na przykład typu przeglądarki użytkownika, typu urządzenia, adresu IP i adresu URL strony internetowej, gdzie pojawia się wtyczka. W przypadku korzystania z usług portali społecznościowych, zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności.
 • Dane osobowe to informacje, które identyfikują lub racjonalnie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika.
 • Dane anonimowe to informacje, które nie identyfikują i nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika.
 • Dane zbiorcze są tworzone, gdy duża ilość danych różnych osób jest przetwarzana i łączona w anonimowe grupy lub kategorie. Ze zbiorczych informacji można na przykład dowiedzieć się jaki procent odbiorców marketingowego e-maila przeglądało stronę kampanii Tikkurila, ale nie kim byli ci użytkownicy.
 • Aplikacja mobilna to oprogramowanie, które działa w smartfonach, tabletach i innych urządzeniach przenośnych i pozwala użytkownikom na dostęp do pewnych usług.
 • Strona internetowa to każda strona lub lokalizacja w Internecie, bez względu na to jakie urządzenie (telefon komórkowy, tablet, laptop, komputer, itd.) lub protokół (http, ftp lub inny) są używane do uzyskania dostępu do strony lub lokalizacji.
 • Odpowiednia reklama to reklama, w której Tikkurila używa Danych zbiorczych o grupach osób (takich jak wiek, miejsce zamieszkania czy zainteresowania) do opracowania reklamy, która może być prawdopodobnie przydatna i istotna dla tej grupy. Nie wykorzystuje ona indywidualnych danych o upodobaniach danej osoby. „Internetowa reklama behawioralna” jest jednym z rodzajów Odpowiedniej reklamy, który wykorzystuje kategorie zainteresowań w oparciu o strony internetowe odwiedzane przez grupy ludzi, aby dostarczyć reklamę przez Internet.

3. W jakim celu używamy plików cookies i innych podobnych technologii?

Tikkurila używa plików cookies i podobnych technologii w następujących celach:

 • Do świadczenia usług i poprawy doświadczenia użytkownika i / lub klienta;
 • Aby dostarczyć użytkownikowi Odpowiednią reklamę;
 • Do prowadzenia badań i analiz w celu utrzymania, ochrony, rozwoju i poprawy jakości usług Tikkurila;
 • Do zapewnienia integralności sieci i jej bezpieczeństwa.

Tikkurila wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: funkcjonalne, analityczne do rozwoju produktu, raportujące nt. reklamy i kierujące reklamę cyfrową do grup docelowych. Pliki te mogą być zarówno tymczasowymi (czyli opartymi na sesji) lub stałymi plikami cookies.

Wykorzystanie plików cookies i innych podobnych technologii zapewnia użytkownikom większy komfort obsługi Internetu. Wyłączenie plików cookies może całkowicie lub częściowo uniemożliwić korzystanie ze specyficznych funkcji niektórych z naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych.

Możemy wykorzystywać informacje, takie jak podane przez użytkownika preferencje, aby zapewnić mu reklamy produktów i usług Tikkurila. Reklamy te mogą być dostarczone na strony internetowe Tikkurila i aplikacje mobilne, co nazywa się reklamą „z pierwszej ręki”. Jest to nierozłącznie związane z naszymi usługami, a tym samym użytkownik nie może zrezygnować z tego typu reklamy.

My lub nasi partnerzy reklamowi mogą również korzystać z Anonimowych i Zbiorczych danych, które każdy z nas może posiadać, aby pomóc nam dostosować reklamy, które użytkownik może zobaczyć na stronie internetowej nienależącej do Tikkurila. Na przykład, jeśli użytkownik ogląda naszą reklamę na obcej stronie internetowej związanej z dekoracjami, to może później otrzymywać reklamy dotyczące materiałów dekoracyjnych dostarczanych przez Tikkurila na innej stronie. Nazywa się to „internetowa reklama behawioralna”.

Możemy również korzystać z informacji uzyskanych od naszych partnerów reklamowych w związku z korzystaniem przez użytkownika z produktów i usług Tikkurila, oraz informacji takich jak płeć i wiek użytkownika, aby dostarczyć Odpowiednią reklamę, która nie jest internetową reklamą behawioralną. Łączymy anonimowe informacje danego użytkownika z informacjami innych użytkowników w zbiorcze segmenty odbiorców. Segmenty te są oparte na konkretnych zainteresowaniach i / lub faktycznych charakterystykach, które mogłyby łączyć członków tego segmentu odbiorców. Tikkurila może wykorzystywać te informacje do wysyłania reklam, które uważamy za istotne dla tych zainteresowań lub charakterystyk. Naszym celem jest tworzenie zbiorczych segmentów odbiorców, które są na tyle duże, że nie można zidentyfikować żadnego z nich indywidualnie.

4. Jakie informacje zbieramy i w jaki sposób?

Możemy zbierać różne rodzaje informacji w oparciu o korzystanie przez użytkownika z produktów i usług Tikkurila. Możemy zbierać informacje techniczne i dotyczące użytkowania związane z usługami, które zapewniamy naszym użytkownikom, w tym informacje o tym, w jaki sposób korzystają oni z naszych usług, produktów, stron internetowych i aplikacji mobilnych, takie jak:

 • Informacje nt. urządzenia (na przykład typ sprzętu, identyfikatory urządzenia, numery seryjne, ustawienia i oprogramowanie);
 • Informacje nt. przeglądania stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, takie jak adresy IP i URL; możemy również dowiedzieć się o odwiedzanych stronach, poświęconym czasie, oglądanych lub śledzonych linkach lub reklamach, wprowadzanych słowach wyszukiwania, częstotliwości otwierania aplikacji i innych podobnych informacjach.

Zbieramy informacje na wiele różnych sposobów, takich jak:

 • automatycznie zbieramy informacje, kiedy używane są nasze produkty i usługi (na przykład za pomocą plików cookies, logów serwera strony internetowej i innych technologii);
 • otrzymujemy informacje z zewnętrznych źródeł, takich jak dostępne w sprzedaży dane demograficzne.

5. Skąd otrzymujemy Anonimowe i Zbiorcze dane, w jaki sposób ich używamy i dzielimy się nimi?

Kiedy zbieramy prywatne informacje, które identyfikują użytkownika, możemy je utajnić w określonych celach. Usuwamy pola danych (takich jak nazwisko i adres), które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Używamy również różnych technik statystycznych do utajniania danych.

Zbiorcze dane są formą Anonimowych danych. Dane, które spełniają określone kryteria łączymy w anonimowe grupy. Na przykład, w celu porównania zachowania klientów w różnych obszarach geograficznych, możemy połączyć dane klientów z każdego z tych obszarów geograficznych w anonimowe grupy i przeanalizować takie zbiorcze dane w celu zrozumienia, w jaki sposób różnią się poszczególne grupy.

Możemy udostępniać Anonimowe i Zbiorcze dane innym firmom i podmiotom dla konkretnych zastosowań. Świadomie nie pozwalamy innym stronom na zbieranie identyfikacyjnych informacji osobowych o aktywności użytkownika podczas korzystania przez niego ze stron internetowych, aplikacji mobilnych, produktów i usług Tikkurila.

6. Czy użytkownik może dokonać wyboru w odniesieniu do reklam kierowanych do niego?

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych rodzajów reklamy w Internecie lub na urządzeniu przenośnym. Kiedy widzimy w Internecie reklamy produktów i usług Tikkurila, które wyświetlają tę ikonę , należy kliknąć na nią, aby otrzymać informacje o tym, jak zrezygnować z tzw. ponownego kierowania oferty opartego na internetowej reklamie behawioralnej. Rezygnacji należy dokonać w każdej osobnej przeglądarce, którą chcemy wykluczyć.

Ponieważ tak zwana reklama „z pierwszej ręki” jest częścią usług otrzymywanych podczas odwiedzania stron internetowych Tikkurila i korzystania z aplikacji mobilnych Tikkurila, nie oferujemy możliwości rezygnacji z reklam z pierwszej ręki.

Pliki cookies lub inne podobne technologie nie są szkodliwe dla terminala lub plików użytkownika, ani nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub rozprzestrzeniania szkodliwego oprogramowania.

7. Czy zasady te mogą się zmienić?

Tikkurila może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do tych Zasad. Jednakże, jeśli zasady te zmienią się istotnie w niekorzystny sposób, Tikkurila zamieści zawiadomienie o takiej zmianie na swojej stronie głównej, które będzie widoczne przez 30 dni. Tikkurila zaleca odwiedzanie od czasu do czasu zakładki z tymi Zasadami w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami.

8. W jaki sposób skontaktować się z nami na temat tych Zasad

Zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych Zasad:

Tikkurila Polska S.A.
Ul. Ignacego Mościckiego 23
39-200 Dębica
Tel: 14 680 56 00
Email: tikkurilapolska@tikkurila.com

9. Dodatkowe informacje dot. wykorzystania narzędzi firmy Google Inc.

Zastosowanie Google Analytics do celów analityki internetowej

Nasza strona internetowa używa Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem (https://www.privacyshield.gov/list). W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod tym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu – Google Ads Remarketing

Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google Ads Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.